sp.a plus maakt
#Deinze en #Nevele
#helemaalvanjou

sp.a plus is open voor iedereen. Samen werken we keihard aan een beleid waarbij de stem van mensen uit alle lagen van de bevolking en uit verschillende achtergronden écht meetelt. Power to the people!

Omdat we de fusiestad van de toekomst samen met jullie willen vormgeven, brengen we samen de zaken in beweging ten voordele van het algemeen belang. Daarom hebben we uw steun nodig op #14oktober2018.

Geef dus alle kandidaten van sp.a plus deinze-nevele uw voorkeurstem en maak samen met ons een bruisend Deinze & Nevele, door, voor & van jou! #helemaalvanjou

Download hier het sp.a plus programma (pdf) klik! :-)
#helemaalmobiel | sp.a plus deinze-nevele

#helemaalmobiel

sp.a plus wil geen onbetaalbare hersenspinsels die ons nog jaren stil laten staan. We moeten de mobiliteit in de fusiestad duurzamer maken en kiezen voor haalbare oplossingen. Er zijn NU maatregelen nodig om de hoge verkeersdruk in en rond het stadscentrum van Deinze aan te pakken, niet over dertig jaar. Wij willen meteen actie ondernemen en niet alle heil zoeken in steeds meer beton.

Ook voor Nevele zijn er duurzame oplossingen mogelijk. We pleiten voor een geïntegreerde visie op mobiliteit voor de hele fusiestad. Na de fusie zal het nog belangrijker zijn om de deelgemeenten te verbinden met elkaar en met de stad.

#helemaalmobiel betekent bovendien dat we de mobiliteit van jongeren, ouderen en mensen die minder mobiel zijn niet vergeten.

Tot slot zijn we ervan overtuigd dat het meer naar waarde schatten van adviesraden, zoals de verkeerscommissie of buurtvergaderingen, ervoor zou zorgen dat het beleid beter zou overeenstemmen met de reële noden van de inwoners.

 

sp.a plus maakt #Deinze & #Nevele #helemaalvanjou en #helemaalmobiel
op #14oktober2018

Download hier sp.a plus #helemaalmobiel (pdf) klik! :-)

Download hier Deinze Mobiel! (pdf) klik! :-)

#helemaalsociaal | sp.a plus deinze-nevele

#helemaalsociaal

Al te vaak vallen mensen uit de boot. Het uitbouwen van een sterk sociaal weefsel is daarom een essentiële taak van een lokaal bestuur. Droom jij ook van een stad waarin elk kind gelijke kansen krijgt? Van een stad waarin er volop ingezet wordt op een stevig uitgebouwd seniorenbeleid? Maar ook: van een stad waarin elke inwoner naar eigen budget vlot en snel een dak boven het hoofd vindt?

Voor sp.a plus is een sterk sociaal beleid een absolute must in de nieuwe fusiestad. We willen mensen samenbrengen en verbinden, en op die manier een sterk sociaal weefsel uitbouwen. Vandaag blijken veel mensen in hun eigen bubbel te leven, maar al te vaak is dat geen bewuste keuze. De drempels, die ervoor zorgen dat niet iedereen met gelijke kansen deel kan nemen aan de samenleving, willen wij resoluut wegwerken. Ook op gemeentelijk vlak kunnen we hier ons steentje bijdragen.

De samenleving verandert snel en niet iedereen is in staat om te volgen. Met #helemaalsociaal willen we deuren openen voor mensen die het moeilijk hebben en willen we ervoor zorgen dat iedereen in onze fusiestad zijn of haar plekje vindt.
We willen niemand laten vallen en elke generatie en elke laag van de bevolking moet zich helemaal betrokken voelen in onze stad.

Mensen verbinden is onze boodschap en een goed sociaal beleid is daarbij onontbeerlijk!
Voel jij je geroepen om mee te denken over hoe we Deinze en Nevele #helemaalsociaal kunnen maken? Aarzel dan niet om contact op te nemen en je ideeën met ons te delen!

 

sp.a plus maakt #Deinze & #Nevele #helemaalvanjou en #helemaalsociaal
op #14oktober2018

Download hier sp.a plus #helemaalsociaal (pdf) klik! :-)

#helemaaldichtbij | sp.a plus deinze-nevele

#helemaaldichtbij

Besturen moet dichtbij de mensen. Een warme samenleving waarin mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten en in contact kunnen komen met hun bestuur en met de administratie. Dat is een belangrijk streefdoel in het programma van sp.a plus voor de volgende legislatuur. De fusiestad moet in de verschillende dorpen voldoende mogelijkheden tot ontmoeting realiseren en verder kijken dan enkel het stadscentrum.

In de dorpskernen vervult het verenigingsleven hierin een belangrijke organisatorische rol. Voldoende budget reserveren voor de ondersteuning van deze partners in de deelgemeenten is dan ook een must. Daarnaast moet de dienstverlening hertekend worden, want na deze fusie wordt het nog belangrijker om lokaal de noden aan dienstverlening te voelen en te beantwoorden. Daarop willen we als sp.a plus volop inzetten.

 

sp.a plus maakt #Deinze & #Nevele #helemaalvanjou en #helemaaldichtbij
op #14oktober2018

Download hier sp.a plus #helemaaldichtbij (pdf) klik! :-)

#helemaalduurzaam | sp.a plus deinze-nevele

#helemaalduurzaam

“Je kan geen sociaal beleid voeren op een ecologisch kerkhof en vice versa”. Daarom wil sp.a plus zich volop inzetten om de nieuwe fusiestad duurzamer te maken. Klimaatverandering: wat kunnen we daaraan doen? Het is zowat de meest gestelde vraag. Weinig, als we de krachten niet bundelen. Veel, als we met zijn allen er onze schouders onder zetten.

En laat ons eerlijk zijn: van alle uitdagingen die op ons afkomen is de klimaatverandering de meest dringende die moet aangepakt worden. Nevele en Deinze hebben beiden een klimaatplan. Tijd dus om nog een paar tandjes bij te steken en de CO2-uitstoot op ons grondgebied naar beneden te halen.

De nieuwe stad heeft een belangrijke voorbeeldfunctie en moet naast de eigen initiatieven, de energiebesparende initiatieven van andere overheden, organisaties en burgers stimuleren en ondersteunen. Zoals: meer en betere fietsverbindingen, autodelen in alle deelgemeenten, de korte keten uitbouwen, gezinnen ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik door het aanstellen van stroomcoaches, groepsaankopen organiseren voor energiezuinige toestellen, elektrische fietsen, zonnepanelen, enz.

We gaan ervoor!

 

sp.a plus maakt #Deinze & #Nevele #helemaalvanjou en #helemaalduurzaam
op #14oktober2018

Download hier sp.a plus #helemaalduurzaam (pdf) klik! :-)

#helemaaltoekomst | sp.a plus deinze-nevele

#helemaaltoekomst

De toekomst is nog zo veel meer dan wat we in één verkiezingsprogramma kunnen vatten. Er zijn nog een pak andere belangrijke werkpunten in onze fusiestad en daarbuiten. Om enkele hiervan in beeld te brengen bij de verkiezingen van #14oktober2018 in Deinze & Nevele brengt sp.a plus deze onder de noemer #helemaaltoekomst.

Zo wil sp.a plus een creatief en gedurfd jeugdbeleid voor Deinze en haar deelgemeenten, waarover we de jongeren zelf laten meedenken en -beslissen. En kunnen we maar de toekomst hoopvol tegemoet zien, als we ook nog ruimtelijk houvast hebben in dit jachtige leven. We eisen daarom een degelijk erfgoedbeleid.

Het bestuur heeft bovendien een belangrijke rol in het vorm geven aan het cultuurbeleid van de stad en zijn deelgemeenten. Maar cultuur bloeit maar echt in een stad met 17 deelgemeenten bij de gratie van het verenigingsleven en zijn vele vrijwilligers. sp.a plus wil daarom werk maken van de ondersteuning van de plaatselijke verenigingen en hun vrijwilligers. 

Tot slot houdt sporten ons niet alleen fysiek gezond en mentaal fit, samen sporten brengt mensen ook dichter bij elkaar en bevordert het vertrouwen. Daarom kiezen wij voor het stimuleren van een breed en nabij aanbod.

 

sp.a plus maakt #Deinze & #Nevele #helemaalvanjou en #helemaalmobiel
op #14oktober2018

Download hier sp.a plus #helemaaltoekomst (pdf) klik! :-)

Maak samen met ons Deinze & Nevele #helemaalvanjou

We kunnen ons programma maar realiseren als er voldoende mensen ook sp.a plus #helemaalvanjou vinden op #14oktober2018.

Neem daarom ook eens een kijkje op onze kandidatenpagina en kleur gerust al onze bolletjes (digitaal) op de dag van de verkiezingen . We zijn er je alvast heel dankbaar voor :-)

Bekijk onze kandidaten DOE MEE!